KEDIRI    KERAMISCHE OBJECTEN

Verscheidenheid in mensen herkennen en erkennen vervormd in keramische objecten.

Kediri, een geboren createur, ontwikkelde zijn talenten pas later in zijn leven. Kind van de hongerwinter 1944, van een moeder die als Javaanse een vreemdeling bleef in Nederland. Als kunstenaar koos hij de naam Kediri, naar een stad in Oost Java, een brug naar zijn wortels in dat verre land.

De verschillende keramische objecten zijn uitingsvormen van zijn leven, liefde en dromen. Vormen en kleuren illustreren levensgebeurtenissen, hypocrisie en de zoektocht naar liefde. De ontworpen kledingstukken in klei van zijn personages zijn voorbeelden van zijn liefde voor stoffen,elegantie, en zijn gevoeligeid als stylist. Vervorming is altijd een aspect van zijn beeldtaal, met vaak ongekend felle kleurtoepassingen.

Kediri vertelt verhalen, vaak met een kwinkslag. De diepere serieuze thematiek betreft het zoeken van de eenzame mens naar eigenheid, verbinding en bevrijding. Hij heeft er altijd voor gestreden dat verschillen tussen mensen worden herkend en erkend.