Lydia Beerkens

Managing Director
Senior Conservator Modern Art
Stichting Restauratie Atelier Limburg

“Maastricht en omgeving kent een grote concentratie van kunstgalerieën. Zij vertegenwoordigen hedendaagse kunstenaars en de grote namen van de tweede helft van de vorige eeuw. Bij de restauratie van moderne kunstwerken kan SRAL terugvallen op het lokaal aanwezige netwerk, de verbinding met jonge, nog onbekende kunstenaars en gebruik maken van de kennis over nalatenschappen van bekende Limburgse kunstenaars. Als specialisten op materiaalgebied is het voor restauratoren fascinerend telkens nieuwe materiaaltoepassingen te zien en tegelijk de ideeën, concepten en betekenissen die hedendaagse kunstenaars in hun werk leggen.”


Albert Verlinde

Theaterproducent

“Maastricht is een levendige stad waar cultuur een belangrijke en verbindende rol speelt. Als musicalproducent mocht ik vorig jaar meer dan 80.000 bezoekers verwelkomen bij Dagboek van een Herdershond. En als voorzitter van de Raad van Commissarissen van het MECC zie ik jaarlijks de toegevoegde waarde van Tefaf. Kortom Cultuur leeft in Maastricht en in zo’n stad spelen galeries een belangrijke rol. Ze zijn laagdrempelig en geven nieuwe kunstenaars de kans te exposeren. Het Maastricht Gallery Weekend is een prima initiatief om nog meer mensen in contact te brengen met nieuwe kunst en nieuwe kunstenaars.”


Adriaan Himmelreich

Kunstbeschouwer, schrijver van onder andere
‘De schilders van Limburg’
Voorheen als conservator/curator werkzaam
bij Bonnefanten en Provincie Limburg

“Bij mijn vele ontmoetingen met Limburgse kunstenaars van diverse generaties heb ik geleerd, hoe hoog de kwaliteit is van de kunst uit deze streek. En tevens hoeveel opener de kunstwereld ook hier is, ondanks de vooroordelen die zelfs door Limburgers worden gedeeld.
Maastricht is geen Amsterdam, Keulen of Brussel, maar wel een verrassend cultuurcentrum dat voortdurend in beweging is. Naast een toonaangevende toneelopleiding en conservatorium, zijn er nota bene twee kunstacademies, er is het Bonnefanten en kunstinstellingen als Marres en B32.
Net als deze voeren Maastrichtse galeries programma’s, met werken van kunstenaars uit eigen streek, uit de aanpalende buitenlanden en verder. Ze weerspiegelen de openheid, die past bij een Europese grensregio.”